.

Tüm Duyurular

  • Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 1.4) Yayınlanmıştır. | 01.01.2019
  • Üniversitemiz Kalite Yönergesi | 01.01.2019