.

Tüm Duyurular

 • Üniversitemiz Birim Kalite Komisyonları Güncellenmiştir | 06.06.2023
 • Eğitim Fakültemizde Üç Lisans Programı EPDAD Tarafından Akredite Edildi. | 14.04.2023
 • Örnek Faaliyet Takvimi Güncellendi | 24.05.2023
 • Üniversitemiz 2022 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu Yayımlanmıştır. | 03.04.2023
 • Üniversitemiz Birim Kalite Komisyonları Güncellenmiştir | 03.04.2023
 • 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketi Sonuçları... | 21.03.2023
 • Üniversitemiz 2022 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporları Yayınlanmıştır... | 20.03.2023
 • Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Personeli ile Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi | 17.03.2023
 • 2022 Yılı Birim Öz Değerlendirme Toplantıları Düzenlendi | 08.03.2023
 • Üniversitemiz Kalite Komisyonu ve Üniversite Danışma Kurulu Toplantısı Düzenlendi | 30.12.2022
 • Üniversitemiz Kalite Komisyonu 2022 Yılı 3 Sayılı Toplantısı | 28.07.2022
 • Üniversitemiz Kalite Komisyonu 2022 Yılı 2 Sayılı Toplantısı | 03.07.2022
 • Üniversitemiz Kalite Komisyonu 2022 Yılı 1 Sayılı Toplantısı | 08.02.2022
 • Üniversitemiz Kalite Komisyonu 2023 Yılı 1 Sayılı Toplantısı Düzenlendi | 10.01.2023
 • Üniversitemiz Kurumsal Akreditasyon Programı ile Hazırlık İzleme ve Değerlendirme Toplantısı-2 Gerçekleştirildi | 18.01.2023
 • Koordinatörlüğümüzün 2023 Yılında Gerçekleştirmeyi Planladığı Faaliyetler | 16.01.2023
 • Üniversitemiz Birim Kalite Komisyonları Güncellenmiştir | 20.01.2023
 • Koordinatörlüğümüzün 2022 Yılında Gerçekleştirdiği Faaliyetler | 16.01.2023
 • Üniversitemiz Birim Kalite Komisyonları Güncellenmiştir | 02.11.2022
 • Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) ile Birim Öz Değerlendirme Süreci Toplantısı Gerçekleştirildi. | 29.07.2022
 • Kurumsal Akreditasyon Programı(KAP) Hazırlık Çalışmaları | 01.07.2022
 • Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı Konferansı Düzenlendi | 26.01.2022
 • Üniversitemiz 2020 Yılı Kurumsal İzleme Raporu Yayımlandı | 02.05.2021
 • Üniversitemiz Kalite Komisyonunca 2020 Yılı İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları ile 2020 Yılı KİDR Hazırlık Çalışmaları Değerlendirildi | 15.02.2021
 • Üniversitemiz 2020 Yılı Dış Paydaş Anketi Sonuçları Yayınlandı | 28.12.2020
 • Kalite Koordinatörlüğümüz 2019 Yılı Toplantıları | 01.01.2020
 • Üniversitemiz Kalite Komisyonu ile Kalite Alt Komisyonları Güncellenmiştir. | 21.02.2022
 • Üniversitemiz 2020 Yılı Uzaktan Eğitim Sistemi Memnuniyet Anketi | 24.12.2020
 • Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Alt Komisyonu ile Kalite Süreçleri ve İyileştirme Çalışmaları Değerlendirildi | 16.11.2020
 • Üniversitemiz Kalite Süreçleri ve İyileştirme Çalışmaları Değerlendirildi | 12.11.2020