.

Tüm Duyurular

  • Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi 2018 Yılı Durum Raporu yayımlanmıştır. | 01.08.2019
  • Üniversitemiz 2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu Yayımlanmıştır. | 31.03.2019
  • Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 1.4) Yayınlanmıştır. | 01.01.2019
  • Üniversitemiz Kalite Yönergesi | 01.01.2019