.

Tüm Duyurular

 • Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) ile Birim Öz Değerlendirme Süreci Toplantısı Gerçekleştirildi. | 29.07.2022
 • Kurumsal Akreditasyon Programı(KAP) Hazırlık Çalışmaları | 01.07.2022
 • Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı Konferansı Düzenlendi | 26.01.2022
 • Üniversitemiz 2020 Yılı Kurumsal İzleme Raporu Yayımlandı | 02.05.2021
 • Üniversitemiz Kalite Komisyonunca 2020 Yılı İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları ile 2020 Yılı KİDR Hazırlık Çalışmaları Değerlendirildi | 15.02.2021
 • Üniversitemiz 2020 Yılı Dış Paydaş Anketi Sonuçları Yayınlandı | 28.12.2020
 • Kalite Koordinatörlüğümüz 2019 Yılı Toplantıları | 01.01.2020
 • Üniversitemiz Kalite Komisyonu ile Kalite Alt Komisyonları Güncellenmiştir. | 21.02.2022
 • Üniversitemiz 2020 Yılı Uzaktan Eğitim Sistemi Memnuniyet Anketi | 24.12.2020
 • Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Alt Komisyonu ile Kalite Süreçleri ve İyileştirme Çalışmaları Değerlendirildi | 16.11.2020
 • Üniversitemiz Kalite Süreçleri ve İyileştirme Çalışmaları Değerlendirildi | 12.11.2020
 • Üniversitemiz Kalite Bilgi Yönetim Sistemi (KBYS) Güncelleme Çalışmalarına Başlandı | 09.11.2020
 • Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 3.0) yayımlanmıştır. | 01.12.2021
 • Üniversitemiz Birim Kalite Komisyonları Güncellenmiştir | 29.07.2022
 • Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi 2018 Yılı Durum Raporu yayımlanmıştır. | 01.08.2019
 • Üniversitemiz 2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu Yayımlanmıştır. | 31.03.2019
 • Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 3.0) Yayınlanmıştır. | 01.12.2021
 • Üniversitemiz Kalite Yönergesi | 01.01.2019