.

Tüm Duyurular

  • Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0) yayımlanmıştır. | 09.12.2019
  • Üniversitemiz Birim Kalite Komisyonları Güncellenmiştir | 29.01.2020
  • Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi 2018 Yılı Durum Raporu yayımlanmıştır. | 01.08.2019
  • Üniversitemiz 2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu Yayımlanmıştır. | 31.03.2019
  • Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.0) Yayınlanmıştır. | 09.12.2019
  • Üniversitemiz Kalite Yönergesi | 01.01.2019