.

Kalite Koordinatörlüğü

        Doç. Dr. Ahmet Buğra HAMŞIOĞLU
        Koordinatör
        +90 248 213 13 15 
        abhamsioglu@mehmetakif.edu.tr

        +90 248 325 65 34
        omerfarukoktar@mehmetakif.edu.tr

        Şube Müdürü Hakan TUTAR
        +90 248 213 10 95
        htutar@mehmetakif.edu.tr

        YO Sekreteri Mehmet TEPELİ
        +90 248 213 10 71
        mtepeli@mehmetakif.edu.tr

        Bilgisayar İşletmeni Hidayet KOÇ
        +90 248 213 43 86
        hidayetkoc@mehmetakif.edu.tr

Hakkımızda

  • Kalite Koordinatörlüğü
  • Kalite Komisyonu
  • Eğitim ve Öğretim Kalite Alt Komisyonu
  • Araştırma ve Geliştirme Kalite Alt Komisyonu
  • Yönetim Sistemi Kalite Alt Komisyonu
  • Bölgesel Kalkınma Kalite Alt Komisyonu
  • Üniversitemiz Eğitim Öğretim Komisyonu