.

Kalite Koordinatörlüğü

        Doç. Dr. Ahmet Buğra HAMŞIOĞLU
        Koordinatör
        +90 248 213 13 15 
        abhamsioglu@mehmetakif.edu.tr

        +90 248 213 27 91
        mstoksoy@mehmetakif.edu.tr

        +90 248 213 27 28
        dbilecen@mehmetakif.edu.tr

        +90 248 213 27 69
        asimsek@mehmetakif.edu.tr

        Arş. Gör. Ayşe Betül GÖK
        +90 248 213 27 00
        abgok@mehmetakif.edu.tr

        Şube Müdürü Mehmet TEPELİ
        +90 248 213 10 71
        mtepeli@mehmetakif.edu.tr

Hakkımızda

  • Kalite Koordinatörlüğü
  • Kalite Komisyonu
  • Eğitim ve Öğretim Kalite Alt Komisyonu
  • Araştırma ve Geliştirme Kalite Alt Komisyonu
  • Yönetim Sistemi Kalite Alt Komisyonu
  • Bölgesel Kalkınma Kalite Alt Komisyonu
  • Üniversitemiz Eğitim Öğretim Komisyonu