.

Ders Değerlendirme Sistemi

Üniversitemiz Ders Değerlendirme Sistemi, öğrencilerimizin her dönem içerisinde almış oldukları dersleri o dönemin sonunda aşağıda belirtilen 6 soru bağlamında değerlendirmesini amaçlar. Öğrencilerimiz tarafından yapılan bu değerlendirmeler sistem aracılığıyla konsolide edilmekte ve dersi veren ilgili öğretim elemanları ile de paylaşılarak derse ilişkin kontrol ve önlem alma faaliyetleri planlanmaktadır.

Sisteme Erişim  İçin Tıklayınız...

Ders Değerlendirme Anketi Soruları:

     1.SORU: Bu dersten, bilgi birikiminizi artırması açısından memnun musunuz?

     2.SORU: Hocanızın ders saatleri dışında da ulaşılabilirliği açısından memnun musunuz?

     3.SORU: Hocanızın öğrencilere saygılı ve özenli bir şekilde davranması açısından memnun musunuz?

     4.SORU: Derste önerilen ve sunulan materyal (sunum, ders notu, kitap vb.) açısından memnun musunuz?

     5.SORU: Hocanızın derslerindeki istekliliğinden memnun musunuz?

     6.SORU: Hocalarınızın ders saatlerine uymaya özen göstermesinden memnun musunuz?

Hakkımızda

  • Kalite Koordinatörlüğü
  • Kalite Komisyonu
  • Eğitim ve Öğretim Kalite Alt Komisyonu
  • Araştırma ve Geliştirme Kalite Alt Komisyonu
  • Yönetim Sistemi Kalite Alt Komisyonu
  • Bölgesel Kalkınma Kalite Alt Komisyonu
  • Üniversitemiz Eğitim Öğretim Komisyonu